Muziejaus taryba

Mindaugas Černeckis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys
Violeta Čėsnienė – vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktorė
Mindaugas Nausėda – Kalnalio Šv. Lauryno ir Kūlupėnų Šv. Motiejaus parapijų klebonas
Aleksas Bagdonavičius – Klaipėdos Rotary klubo „Maris“ tarybos narys, Klaipėdos rajono Dituvos Aleksandro Teodoro Kuršaičio pagrindinės mokyklos mokytojas
Arvydas Zaleckis – vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus ūkvedys

  Muziejaus tarybos darbo Reglamentas