Foto

 

Literatūrinė – muzikinė popietė „Ąžuolų paunksmėje“, 2021-07-17 

 

2021 m.  liepos 6 d.  pėsčiųjų žygis maršrutu „Nasrėnai – Blendžiavos paupys –  Nasrėnai“ , skirtas Lietuvos valstybės dienai paminėti

Trumpiausia vasaros naktis muziejuje. Lobio paieškos 

Nuotraukų parodos „30 Nepriklausomybės metų“ atidarymas

 

Užgavėnės muziejuje 2020-02-25

burst

Vasario 16 – osios minėjimas ir proto mūšis „Kalvotoji Žemaitija“ 2020-02-16

Užgavėnės muziejuje 2019-03-05

 

Inkilų kėlimo šventė M. Valančiaus ąžuolyne 2019-03-23

Vasario 16- osios minėjimo šventė 2019-02-16 

Kalėdų eglutės įžiebimo šventė

Gruodžio 1 dieną Nasrėnuose, vyskupo  Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus kiemelyje pirmą kartą įžiebta kalėdinė eglė. Originalią, 6 metrų aukščio metalo konstrukcijų eglę sukūrė meniškos sielos nasrėniškis Arvydas Zaleckis. Ją, papuoštą Lietuvos vėliavos spalvos girliandomis, įžiebė Kalėdų Senelis. Ši eglė iškilo visų iniciatyvą palaikiusių ir asmeninėmis lėšomis prisidėjusių, Nasrėnų, Tintelių, Kūlsodžio, Stropelių, Šalyno kaimų gyventojams. Kūlupėnų seniūnijos seniūnė Rita Lubienė pasidžiaugė gražia nasrėniškių iniciatyva – Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio metais įsižiebti eglę Nasrėnuose. Ji pasveikino gausiai  į šventę iš Nasrėnų ir aplinkinių kaimų gyventojus, linkėdama visiems savo žvilgsnį kreipti ne tik į šią įžiebtą nuostabią eglutę, bet kiekvienam ir į savo širdį, į savo vidų, kad Šv. Kalėdų sulaukus visiems būtų gera ir ramu. Nors tą vakarą pūtė žvarbus vėjelis, susirinkusius čia šildė sukurtas laužas, ant skanumynais nukrauto stalo garuojanti žolelių arbata ir, šventėje dalyvavusių Lietuvos raitųjų skautų bei jų  vadovo Liudo Augaičio, senoviniai lietuviški šokiai ir žaidimai.

 

Adventinė popietė „Nuoširdus pokalbis su kaimynu“

Jaukus ir nuoširdus pasibuvimas muziejuje, rišant Kalėdinius sodus. Šiaudinių sodų rišimas prieš šv. Kalėdas yra pats tinkamiausias laikas. Tik mūsų medžiaga šiuolaikinė – popierius, o rišimo tradicija tokia pat, kaip ir seniau. Pradžia padaryta.Ačiū mokytojoms Rasai Jazbutienei ir Reginai Tilvikienei.

 

Muziejų naktis ,,Ką mena senoji klėtelė“

 

Moksleivių M. Valančiaus raštų ir kūrinių meninio skaitymo šventė

25 –ojoje  moksleivių M. Valančiaus raštų ir kūrinių meninio skaitymo šventėje dalyvavo 20  skaitovų  iš Klaipėdos miesto, Kretingos, Skuodo, Šalčininkų rajonų.  Meninio  skaitymo šventė buvo skirta Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui paminėti. Šventės dalyviai skaitė ne tik vyskupo Motiejaus Valančiaus kūrybą , bet ir rinkosi J. Marcinkevičiaus, K. Bradūno, S. Parulskio, B. Brazdžionio, J. Vaičiūnaitės, Vytauto V. Landsbergio kūrybą. Muzikinę programą dovanojo Monika (smuikas) ir   Ernestas (violončelė) Dargiai iš Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro. Šventės dalyvius sveikino ir vyskupas Motiejus Valančius (profesorius Petras Bielskis).  Jį iškilmingai su karieta ir raitelių palyda į gimtąją sodybą atvežė raitieji skautai ,,Raitija‘‘.

 

Kantičkinių giesmių popietė Kalnalio šv. Lauryno bažnyčioje

Tautiška giesmė prie vyskupo Motiejaus Valančiaus paminklo

 

Klojimo teatro šventė

Rugpjūčio 18 d. į vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejų gausiai susirinko klojimo teatro mėgėjai. Čia jiems gražių, prasmingų akimirkų suteikė išskirtiniai kolektyvai: Kretingos rajono kultūros centro Kurmaičių skyriaus suaugusiųjų dramos teatras parodė režisieriaus Donato Žilinsko sukurtą publicistinį vaidinimą ,,Žemaičių Motiejus‘‘, Plungės rajono Aleksandravo mėgėjų teatro kolektyvas suvaidino Vydūno komediją ,,Piktoji gudrybė‘‘, režisierė Virginija Pokvytienė, o Kretingos rajono kultūros centro Kartenos skyriaus kaimo teatras parodė režisierės Martinos Žąsytienės sukurtą  inscenizaciją ,,Kaimo žvaigždės‘‘, pagal B. Lengvenienės knygą ,,Be rožetų užuolaidų. Vydūno draminę veiklą pristatė Kintų Vydūno kultūros centro direktorė Rita Tarvydienė. Žemaitiškomis ir Klaipėdos krašto dainomis ir šokiais žiūrovus džiugino Klaipėdos rajono Dovilų etninės kultūros centro folkloro ansamblis ,,Lažupis’’, vadovaujamas  Lilijos Kerpienės ir Donato Bielkausko. Šventę išradingai ir linksmai rikiavo Vitalija Valančiutė.

Vaikų velykėlės muziejuje

Švenčiam Užgavėnes

Lietuvos nepriklausomybės 100 – mečio  minėjimas