Skulptūros

Sodybą puošia ir vyskupo Motiejaus Valančiaus plačiašakę veiklą įprasmina tautodailininkų sukurtos skulptūros: L. Ruginio M.Valančiaus švietėjiškai veiklai atminti, A. Viluckio 1831, 1863 metų sukilimams paminėti, S. Žiubrio – Nasrėnų kaimui, G. Staškausko – M. Valančiaus skelbtam blaivybės žygiui, A. Skiezgilos skulptūra ,,Bulvei Žemaitijoje 200 metų‘‘, R. Puškoriaus   – vyskupo M. Valančiaus tėveliams ir kt.