Muziejaus istorija

Adolfas Jucys

Juozas Mickevičius

Ignas Jablonskis

 

 

 

 

 

                    Muziejus, Antano  ir Barboros  Milašių sodyboje, įkurtas 1969 m. Jo įkūrimo iniciatoriai, tuometinis Kretingos muziejaus direktorius Juozas Mickevičiaus, Kretingos kraštotyrininkas Ignas Jablonskis ir iš šio krašto kilęs akademikas Adolfas Jucys. Iki 1990 m. muziejus priklausė Kretingos muziejui, buvo jo filialas. Nuo 1990 m. muziejus buvo pavaldus Kūlupėnų seniūnijai, kurios teritorijoje jis ir veikia.

1996 m. muziejus įregistruotas Kretingos rajono  savivaldybėje.  Nuo 1996 m. iki 2016 m. liepos 18 d. muziejui vadovavo  Algirdas Čėsna. Jo  veikla  susijusi su vyskupo Motiejaus Valančiaus asmenybės, jo kūrybinio palikimo ir dvasios saugojimu, puoselėjimu ir perdavimu šiuolaikiniam  žmogui.Pats daug domėdamasis, ieškodamas ir rinkdamas informaciją apie M. Valančiaus gimtąją sodybą, Algirdas Čėsna stengėsi kurti etnografinę  aplinką, kad sodyboje  būtų jaučiama XIX a. dvasia: tai ir sodybos aptvėrimas etnografinėmis žemaitiškomis tvoromis,  klojimo teatrų švenčių organizavimas.

Per 1997–2011 metų laikotarpį muziejaus sodyboje pastatytos devynios tautodailininkų skulptūros, įprasminančios vyskupo Motiejaus  Valančiaus literatūrinį palikimą, jo nuveiktus darbus. Sodybą puošia Alfonso Skiezgilo, Raimundo Puškoriaus, Adolfo Andriejaus Vilucko, Stepono Žiubrio, Liudo Ruginio, Gedimino Staškausko sukurtos medinės skulptūros.

1995 m. pasodintas  200 ąžuoliukų ąžuolynas, skirtas vyskupo Motiejaus Valančiaus 200-osioms gimimo metinėms. Ąžuolyną sodino visa Lietuva.  Motiejaus Valančiaus ąžuolyne žaliuoja M. Valančiaus giminių sodiniai, poetės M. Kudarauskaitės, mosėdiškio gydytojo Vaclovo Intos, Prezidento Valdo Adamkaus bei kitų žymių žmonių ąžuolai.

2001 m. švenčiant vyskupo Motiejaus Valančiaus 200 metų jubiliejų, ąžuolyne atidengtas jam skirtas paminklas (autorius Kęstutis Balčiūnas).

Nuo  2006 m.  pradėti vykdyti jaunimo edukaciniai projektai „Audimo mokyklėlė“, „Mokomės žaisti senolių žaidimus“.

2001 m.  muziejuje atnaujinta ekspozicija: įsigyti nauji ekspoziciniai baldai, parengtas naujas ekspozicijos teminis planas.

Motiejaus  Valančiaus gimtinės muziejaus ekspozicijoje pateikta medžiaga pasakoja apie vyskupo gyvenimą ir įvairiapusę jo veiklą.  Ekspozicijoje rodomos M. Valančiaus knygelės, asmeniniai daiktai: stalo įrankiai,  servetėlė, sofa, kuria jis naudojosi gyvendamas Varniuose, skrynia, kurią Motiejus Valančius padovanojo knygnešiui Pranciškui Straupui (Stropui) 1868 m. Sodyboje puikuojasi M. Valančiaus XVIII a. klėtis – liaudies architektūros paminklas. Penkių kamarų klėtelėje įrengtos etnografinės ekspozicijos: šeimininkės svirnelis, mergos kamara, grūdinė, rakandų kamara.

Nuo 1994 m. kasmet organizuojama Vyskupo Motiejaus  Valančiaus raštų meninio skaitymo  šventė, į kurią kviečiami dalyviai   iš visos Lietuvos.

2009 m. Muziejaus įkūrimo 40-mečio proga  Algirdas  Čėsna parengė ir išleido leidinį „Vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejus“.

Nuo 2017 m. lapkričio 7 d. muziejui vadovauja Violeta Čėsnienė

2016 m. atnaujintas klėtelės stogas, uždengtas nendrėmis.

2017 m. pradėtos restauruoti etnografinės, muziejaus teritoriją juosiančios tvoros.

2018 m. atnaujintas ūkinio pastato stogas, uždengtas skiedromis.

Memorialiniai muziejai tėviškių sodybose yra unikalūs tuo, kad jų aplinka autentiška, etnografinė. Todėl muziejuje vykdoma edukacinė, projektinė veikla, kiti renginiai yra skirti žemaitiškoms tradicijoms bei papročiams, žemaičių kalbai saugoti ir puoselėti.