Klėtelė

                Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus sodyba – valstybės saugomas kultūros  paveldo objektas. Sodyboje esanti klėtis, kuri pastatyta  XVIII a. pabaigoje  XIX a. pradžioje ir du akmeninai šuliniai yra įtraukti į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.  2016 m. restauruotas klėties stogas, uždengtas nendrėmis.                                   

1994 m. muziejaus sodyba aptverta etnografinėmis tvoromis – įkipine ir žiogrių. 2017 m. tvoros atnaujintos.