Ekspozicija

Ekspozicija apie vyskupą Motiejų Valančių

 Vyskupo Motiejaus Valančiaus memorialinė ekspozicija supažindina lankytojus su muziejaus įkūrimo istorija, Motiejaus  Valančiaus vaikystės ir mokslo metais, Žemaičių vyskupo Motiejaus  Valančiaus 1850–1875 veikla ,  literatūra apie Motiejų Valančių.  Eksponuojamos autentiškos M. Valančiaus knygos ,,Žemaičių vyskupystė‘‘ (1848), ,,Kantičkos‘‘(1864, 1857; 1862), jo asmeniniai daiktai, nuotraukos,  skrynia, kurią vyskupas padovanojo kunigui, lietuviškų knygelių platintojui  Pranciškui Stropui.  Ekspozicijoje eksponuojami 275 eksponatai.

Etnografinė ekspozicija

XVIII a. 5 kamarų klėtyje įrengta etnografinė ekspozicija: šeimininkės (geroji) kamara, mergos, vaikio, rakandų kamaros, grūdinė . Eksponuojai senoviniai namų apyvokos daiktai, įrankiai, tekstilė. Rakandų kamaroje vyksta audimo pamokėlės, rengiamos tautodailinkų parodos. Ekspozicija klėtelėje veikia tik vasaros sezono metu nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.